ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1257

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

MAREC 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

25. 3. 2021

OTVORIŤ

Zmluva na výkon stavebného dozoru

19. 3. 2021

OTVORIŤ

Zmluva o poskytovaní služieb

18. 3. 2021

OTVORIŤ

Podlimitná zákazka - Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - súťažné podklady

17. 3. 2021

OTVORIŤ

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

16. 3. 2021

OTVORIŤ

Zmluva - internetová stránka

12. 3. 2021

OTVORIŤ

Zmluva o dielo - Stanica cestného turistického vláčika

8. 3. 2021

OTVORIŤ

FEBRUÁR 2021

Streľby 03/2021

26. 2. 2021

OTVORIŤ

Výpočet vytriedenia KO v obci

26. 2. 2021

OTVORIŤ

Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov

25. 2. 2021

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu

25. 2. 2021

OTVORIŤ

Príloha č. 3 - ,, Stavebný dozor - Stanica cestného turistického vláčika"

22. 2. 2021

OTVORIŤ

Príloha č. 2 - ,, Stavebný dozor - Stanica cestného turistického vláčika "

22. 2. 2021

OTVORIŤ

Príloha č. 1 - ,, Stavebný dozor - Stanica cestného turistického vláčika "

22. 2. 2021

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie ponúk - ,, Stavebný dozor - "Stanica cestného turistického vláčika "

22. 2. 2021

OTVORIŤ

Kúpna zmluva č. 0068/VSD/2021

19. 2. 2021

OTVORIŤ

Zmluva o dielo - vytvorenie mobilnej aplikácie

18. 2. 2021

OTVORIŤ

Návrh - Záverečný účet obce 2020

18. 2. 2021

OTVORIŤ

Príloha č. 3 - súhlas dotknutej osoby - ,, Webová stránka - vytvorenie a spravovanie s prepojením na QR kódy,,

16. 2. 2021

OTVORIŤ

Príloha č.1 - špecifikácia - ,, Webová stránka - vytvorenie a spravovanie s prepojením na QR kódy,,

16. 2. 2021

OTVORIŤ

Výzva na predkladanie ponúk - ,, Webová stránka - vytvorenie a spravovanie s prepojením na QR kódy,,

16. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-62 - údržba domény

10. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-61 - telefón

9. 2. 2021

OTVORIŤ

Predfaktúra 03-2021 - zemplinskehamre.sk

9. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-60 - testované osoby

9. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-59 - strava testovanie

9. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-58 - elektrina

8. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-57 - elektrina

8. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-56 - elektrina

8. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-55 - elektrina

8. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-54 - likvidácia odpadu

8. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-53 - telefón

8. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-52 - zemný plyn

8. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-51 - verejný rozhlas

5. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-50 - otestované osoby

5. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-49 - dodávka kameňa

5. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-48 - posypová soľ

5. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-47 - karburátor

4. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-46 - svetlá

4. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-45 - pracovný materiál

4. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-44 - lekársky posudok

4. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-43 - TV Očko

4. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-42 - tlač XEROX

3. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-41 - elektrina

2. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-40 - elektrina

2. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-39 - strava testovanie

2. 2. 2021

OTVORIŤ

Predfaktúra 02-2021 - zemplinskehamre.sk

1. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-38 - likvidácia odpadu

1. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-37 - testované osoby

1. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-36 - freeSAT

1. 2. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-35 - zodp.osoba GDPR

1. 2. 2021

OTVORIŤ

JANUÁR 2021

Faktúra č. 2021-34 - vydobyté nerasty

29. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-33 - OOPP testovanie

28. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-32 - dodávka kameňa

28. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-31 - strava testovanie

27. 1. 2021

OTVORIŤ

Zmluva o dlhodobom nájme pozemku

27. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-30 - práce na distr. sietí

26. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-29 - ohlásenie o vzniku odpadu

25. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-28 - OOPP testovanie

22. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-27 - prevádzkovanie EE zariadenia

22. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-26 - update programu

22. 1. 2021

OTVORIŤ

Zmluva o sprostredkovaní likvidácie odpadu

22. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-25 - stav.materiál a OOPP

21. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-24 - spoločný obecný úrad

21. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-23 - finančný spravodajca

20. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-22 - práce na distr.sieti

19. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-21 - vedenie účtu - cenné papiere

19. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-20 - kybernetická bezpečnosť

19. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-19 - zemný plyn

18. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-18 - distribučný poplatok

18. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-17 - distribučný poplatok

18. 1. 2021

OTVORIŤ

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu

18. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-16 - zemplinskehamre.sk

14. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-15 - telefón

12. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-14 - elektrina

12. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-13 - elektrina

12. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-12 - telefón

11. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-11 - vývoz odpadu

11. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-10 - elektrina

11. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-09 - elektrina

11. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-08 - elektrina

11. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-07 - elektrina

11. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-06 - TV Očko

8. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-05 - zber textilu

7. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-04 - vrecia

5. 1. 2021

OTVORIŤ

Streľby 01/2021

5. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-03 - vývoz - dobropis

4. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-02 - telefón

4. 1. 2021

OTVORIŤ

Predfaktúra č. 01-2021 - doména zemplinskehamre

4. 1. 2021

OTVORIŤ

Faktúra č. 2021-01 - freeSAT

4. 1. 2021

OTVORIŤ

Rozpočet 2021 - Výdavky

2. 1. 2021

OTVORIŤ

Rozpočet 2021 - Príjmy

2. 1. 2021

OTVORIŤ

Harmonogram vývozu odpadu 2021

1. 1. 2021

OTVORIŤ