ZEMPLÍNSKÉ HÁMRE

Obec Zemplínske Hámre leží na úpätí Vihorlatských vrchov, ukrytá v Jozefovej doline pod Sninským kameňom.
Výnimočná poloha obce, rázovitý charakter okolitej prírody, bohatá banícka história a dobrosrdečnosť miestnych obyvateľov robia z našej obce miesto, kam sa neraz radi vracajú nielen rodáci z obce ale i návštevníci z rôznych kútov sveta.

 • 1809

  ROK ZALOŽENIA
 • 1257

  POČET OBYVATEĽOV
 • 19 km

  DĹŽKA TURISTICKÝCH TRÁS
 • 844,5 ha

  KATASTRÁLNA VÝMERA

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 2020-2021

Oznámenie o začatí obstarávania

OTVORIŤ

Prerokovanie územného plánu

OTVORIŤ

Zadanie

OTVORIŤ

Širšie vzťahy

OTVORIŤ

Širšie vzťahy - legenda

OTVORIŤ

KEP

OTVORIŤ

Sprievodná_správa

OTVORIŤ

Prieskum technickej vybavenosti

OTVORIŤ

Problemovy vykres

OTVORIŤ

ÚZEMNÝ PLÁN

Dopravné vybavenie obce UPNO Zemplínske Hámre

OTVORIŤ

Komplexné priestorové usporiadanie UPNO Zemplínske Hámre

OTVORIŤ

Ochrana prírody a tvorba krajiny, USES UPNO Zemplínske Hámre

OTVORIŤ

Perspektívne použitie PPF a LPF UPNO Zemplínske Hámre

OTVORIŤ

Širšie vzťahy UPNO Zemplínske Hámre

OTVORIŤ

Tabuľky Urbanizmus

OTVORIŤ

Technické vybavenie obce - Energetika a spoje UPNO Zemplínske Hámre

OTVORIŤ

Technické vybavenie obce - Vodné hospodárstvo UPNO Zemplínske Hámre

OTVORIŤ

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 2017

Zoznam príloh

OTVORIŤ

Sprievodná správa

OTVORIŤ

Záväzná časť

OTVORIŤ

Vyhodnotenie záberu PPF a LPF

OTVORIŤ

Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách

OTVORIŤ

Schéma závaznej casti riešenia - stav

OTVORIŤ

Schéma závaznej casti riešenia - návrh

OTVORIŤ

Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia s vyznačením verejnoprospešných stavieb

OTVORIŤ

Dopravné vybavenie obce

OTVORIŤ

Perspektívne použitie PPF a LPF

OTVORIŤ